Skladnost poslovanja

Izvajanje storitev na področjih skladnega poslovanja (to so zlasti: preprečevanje korupcije in navzkrižja interesov, skladnost s konkurenčnim pravom, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, varstvo osebnih podatkov in preprečevanje trgovanja z notranjimi informacijami) vključuje zlasti naslednje:

– analizo tveganj na področjih skladnega poslovanja,

– pripravo in pomoč pri implementaciji programov skladnega poslovanja,

– pomoč pri oblikovanju in postavljanju notranjih kontrol na področjih skladnega poslovanja,

– svetovanje in podpora na navedenih področjih,

– ozaveščanje, izobraževanje in vodenje delavnic za zaposlene in poslovne partnerje na navedenih področjih.